top of page

ONZE DIENSTEN

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

- Particulieren, vrije beroepers, ondernemingen
- Verkeersongevallen en overtredingen van het verkeersreglement
- Materiële schade
- Lichamelijke schade- Brand
- Waterschade
- Beroepsaansprakelijkheid

verzekering en verantwoordelijkheid MBCK Advocatenassociatie

VERKEERSRECHT

- Materiële schade
- Persoonlijk letsel
- Verkeersongeval
- Beoordeling van de schade en schadevergoeding voor slachtoffers van ongevallen 
- Strafrechtelijke verdediging van verkeersovertredingen (te snel rijden, rijden onder invloed, aangereden en bereden worden, gebrek aan verzekering, intrekking van het rijbewijs, ontzegging van de rijbevoegdheid, enz.)

verkeersrecht
Verkeer

BOUW

- Aansprakelijkheid architecten, bouwpromotoren, ingenieurs, aannemers
- Analyse en redactie van overeenkomsten
- Bouwgebreken
- 10 jarige aansprakelijkheid

MBCK Advocatenassociatie, Bouw & aansprakelijkheid
bouw

HUUR

- Woninghuur (hoofdverblijf, tweede verblijf)
- Handelshuur
- Professionele huur
- Bureaus
- Parking

Huur MBCK Advocatenassociatie
huur

ARBEIDSRELATIES

- Arbeidsovereenkomsten
- Ontslag
- Arbeidsongevallen
- Aansprakelijkheid sociale secretariaten

MBCK Advocatenassociatie, arbeidsrelaties
arbeidsrelaties

MEDE-EIGENDOM

- Syndicus
- Algemene vergadering
- Reservefonds- Werkingsfonds
- Lasten van de mede-eigendom

MBCK Advocatenassociatie, mede-eigendom
eigendom

BURENHINDER

- Aanplantingen (struiken, bomen, andere gewassen)
- Gemene muur
- Burenhinder (geluidsoverlast, lichten, zichten)
- Erfdienstbaarheden

Burenhinder, erfdienstbaarheden
burenhinder
beslag

BESLAG

- Roerend beslag
- Onroerend beslag
- Pandbeslag
- Bewarend beslag
- Uitvoerend beslag

MBCK Advocatenassociatie, Beslag
handelsrecht

HANDELSRECHT

- Invordering schuldvorderingen
- Handelscontracten
- Algemene verkoopsvoorwaarden
- Handelsfonds

MBCK Advocatenassociatie, handelsrecht

BEMIDDELING

De bemiddeling is een alternatieve methode tot het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt de partijen tijdens hun onderhandelingen. Het gaat om een vrijwillige, vertrouwelijke, snelle en goedkope oplossing van een conflict.

MBCK Advocatenassociatie, Bemiddeling
bemiddeling
bottom of page