MBCK Advocaten

De advocatenassociatie, opgericht in 1982, beoogt haar klanten een optimale, efficiënte en naar de praktijk gerichte dienstverlening.

DIENSTEN

WIJ SPECIALISEREN ONS IN VOLGENDE DOMEINEN

  • assurances & reponsabilités, MBCK

VERZEKERINGEN & VERANTWOORDELIJKHEID

  • vennootschapsrecht, MBCK

vennootschapsrecht

  • Baux, MBCK

HUURrecht

  • Relation de travail, MBCK

ARBEIDSRELATIES

  • Construction, MBCK

BOUW

  • Copropriété, MBCK

MEDE-EIGENDOM

  • Droit commercial, MBCK

HANDELSRECHT

  • Verkeersrecht, MBCK

VerkEersrecht

De advocatenassociatie MBCK

Zij behandelt uw zaken voor de verschillende rechtsinstanties van het land :


Hof van beroep, Arbeidshof, Grondwettelijk Hof, rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke en correctionele kamers), arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel, vredegerechten en politierechtbanken, verzoeningskamer, bemiddelingskamer.

Haar cliënteel bestaat uit particulieren, verzekeringsondernemingen, ondernemingen... De advocatenassociatie behandelt uw zaken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.