top of page

MBCK ADVOCATEN

De advocatenassociatie, opgericht in 1982, beoogt haar klanten een optimale, efficiënte en naar de praktijk gerichte dienstverlening.

WIJ SPECIALISEREN ONS IN VOLGENDE DOMEINEN

De advocatenassociatie MBCK

MBCK Association d'avocats

Zij behandelt uw zaken voor de verschillende rechtsinstanties van het land :


Hof van beroep, Arbeidshof, Grondwettelijk Hof, rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke en correctionele kamers), arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel, vredegerechten en politierechtbanken, verzoeningskamer, bemiddelingskamer.

Haar cliënteel bestaat uit particulieren, verzekeringsondernemingen, ondernemingen... De advocatenassociatie behandelt uw zaken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

bottom of page