top of page

ERELOON

Het ereloon vormt de tegenprestatie voor het verrichte werk.

Zij bestaat uit het onderzoek van het dossier, het opzoekingswerk, het opstellen van adviezen, de vertegenwoordiging en verdediging van uw zaak voor de gerechtelijke instanties, de vergaderingen, enz.

In België bestaat er geen officieel barema voor het bepalen van de erelonen. Elke advocaat bepaalt zelf zijn ereloon rekening houdend met het voorschrift van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Het ereloon wordt bepaald in functie van: de moeilijkheidsgraad, de urgentie, de gepresteerde tijd, de inzet van de zaak, het bekomen resultaat, het niveau van specialisatie.

bottom of page