ONZE DIENSTEN

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

- Particulieren, vrije beroepers, ondernemingen
- Verkeersongevallen en overtredingen van het verkeersreglement
- Materiële schade
- Lichamelijke schade- Brand
- Waterschade
- Beroepsaansprakelijkheid

BANK

- Invordering kredieten en andere schuldvorderingen
- Uitwinning persoonlijke zekerheden (borgen) en zakelijke zekerheden (onroerende goederen)
- Consumentenkrediet
- Hypothecair krediet
- Aansprakelijkheid van de bank en kredietverstrekker

HUUR

- Woninghuur (hoofdverblijf, tweede verblijf)
- Handelshuur
- Professionele huur
- Bureaus
- Parking

ARBEIDSRELATIES

- Arbeidsovereenkomsten
- Ontslag
- Arbeidsongevallen
- Aansprakelijkheid sociale secretariaten

BOUW

- Aansprakelijkheid architecten, bouwpromotoren, ingenieurs, aannemers
- Analyse en redactie van overeenkomsten
- Bouwgebreken
- 10 jarige aansprakelijkheid

MEDE-EIGENDOM

- Syndicus
- Algemene vergadering
- Reservefonds- Werkingsfonds
- Lasten van de mede-eigendom

BURENHINDER

- Aanplantingen (struiken, bomen, andere gewassen)
- Gemene muur
- Burenhinder (geluidsoverlast, lichten, zichten)
- Erfdienstbaarheden

BESLAG

- Roerend beslag
- Onroerend beslag
- Pandbeslag
- Bewarend beslag
- Uitvoerend beslag

HANDELSRECHT

- Invordering schuldvorderingen
- Handelscontracten
- Algemene verkoopsvoorwaarden
- Handelsfonds

BEMIDDELING

De bemiddeling is een alternatieve methode tot het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt de partijen tijdens hun onderhandelingen. Het gaat om een vrijwillige, vertrouwelijke, snelle en goedkope oplossing van een conflict.